Niebezpieczne maszyny przemysłowe

Maszyny stwarzają duże udogodnienie dla pracy człowieka. Maszyny są niezastąpione w niemal każdej branży przemysłowej. Pomimo tego maszyny mogą stwarzać także realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Od konstruktora zależy bezpieczeństwo urządzeń. Wszystkie części danej maszyny powinny być skonstruowane zgodnie z obowiązującymi normami, przy zastosowaniu surowców najwyższej jakości. W przypadku wad konstrukcyjnych odpowiedzialność ponosi projektant. Dużo zależy także od pracowników. Każdy z nich powinien przestrzegać przepisów BHP oraz w razie potrzeby stosować środki ochronne. W niektórych przypadkach do obsługi maszyn wyznaczone są jedynie uprawnione do tego osoby. W przypadku pozostałych maszyn, pracownicy powinni zostać przeszkoleni z obsługi.

Foliowe, błyszczące srebrne naklejki na maszyny typu SilverStick do prezentowania logo, gwarancji lub certyfikatów brukowa kostka w katowicach kostka brukowa katowice katowice kostka

Każda maszyna nieumiejętnie obsługiwana może wyrządzić szkodę. W szczególności dotyczy to jednak maszyn tnących, rozdrabniających czy urządzeń spawalniczych. Praca z tymi rodzajami maszyn powinna odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.